Durómetros Farmaceuticos

Durómetro Automático para Pastillas

FL-YD1

Durómetro para Pastillas Automático 2 - 200N, Flight Pharmaceutical